Industrieel straler Velsen-Noord

€ 15
40 uur

JOB DETAIL

Afhankelijk van het te bewerken materiaal wordt een metalisch- of niet metalisch straalmiddel toegepast ; Staalgrit is het standaard recyclebaar straalmiddel voor stalen materialen voorzien van walshuid en verfresten Staalshot wordt gebruikt voor fabrieksstaal welke machinaal gestraald kan worden Vasilgrit wordt gebruikt voor sterk verontreinigd materiaal of aanstralen van verzinkt materiaal Glasparels worden gebruikt voor RVS materialen of indien er zeer fijn gestraald dient te worden waarbij de inslag(ruwheid) tot een minimum wordtbeperkt)

Velsen-Noord